Håll ut - snart är sommaren tillbaka!

En magiskt varm sommar med rekordtemperaturer följdes av lågt vattenstånd och smal vattenpest. Vi har inlett förhandlingar om muddring i hamnbassängen för att underlätta för bryggplatserna närmast land. Detta tar dock tid och går långsamt framåt i små steg. Vi ber våra medlemmar om uthållighet!

Arbetsdagen genomförd!

Tack till alla som deltog på arbetsdagen ! Det betyder så mycket att alla hjälps åt - det är därför det går att hålla igång vår verksamhet!

Bryggplatser lediga!

Det finns just nu flera båtplatser lediga ! Är du intresserad? Kontakta Erik Hörberg på batplats@ekangensbatklubb.se!

Smal vattenpest och lågt vattenstånd

Under sensommaren har den smala vattenpesten brett ut sig alltmer. Samtal med kommunen, länsstyrelsen och Tekniska verken kommer nu att inledas under hösten för att komma tillrätta med problemen. Detta samtal har möjliggjorts efter ett initiativ från vår medlem Stefan Griph.

Sommar går över i höst

Vår båthamn börjar förbereda sig för hösten och vintern efter en prövosam sommar med alltför lågt vattenstånd och smal vattenpest. Vi får nu hoppas på en bättre sommar nästa år - håll ut!

Omförhandling arrendeavgift

Styrelsen har inlett en process för att förhandla med kommunen om att sänka den årliga arrendeavgiften. Förhandlingarna kommer att hållas hos Arrendenämnden på Länsstyrelsen.

Välkommen till Ekängens båtklubb!

På den här hemsidan kan du se nyheter och fortlöpande information från Ekängens Båtklubb!