Båtplatsbytardag månd 8 april kl 19.00

Ni som vill byta plats inom Ekängens Båtklubb är välkomna till vår båtplatsbytardag som infaller månd den 8 april kl 19. Man anmäler då sitt intresse på plats och medlemsnumret avgör vem som väljer först av de lediga platser som finns till buds - lägst nummer börjar.

Muddring i hamnen?

Frågan om tillstånd att få muddra i hamnen har nu fått ett gensvar hos Länsstyrelsen, där en dialog nu pågår. En avgörande fråga blir om vi behöver genomföra en MKB, en miljökonsekvensberedning, för att komma vidare i frågan. Fortsättning följer.

Bryggplatser lediga!

Det finns just nu flera båtplatser lediga ! Är du intresserad? Kontakta Erik Hörberg på batplats@ekangensbatklubb.se!

Tack till Roger - välkommen Erik!

Vid årsmötet den 11 mars avtackades ordf Roger Johansson efter tre år i styrelsen, varav två år som ordförande. Ny ordförande är nu Erik Hörberg.

Arbetsdag 6 april med extra klubbsammanträde

Lördagen den 6 april samlas vi kl 09.00 för sedvanlig arbetsdag för att lägga i bommar, olja träbryggorna och iordningsställa vår båthamn inför säsongen. Vi kommer även att ha ett extra klubbsammanträde, för att bl a göra fyllnadsval till hamnfogdar. Vill du bli en sådan - hör gärna av dig till styrelsen!

Medlemsavtal - förtydligande

Om man väljer att säga upp sitt avtal med klubben sägs det enligt våra avtal upp inför kommande verksamhetsår FÖRE årsskiftet. Avtal som säges upp efter ingånget verksamhetsår (= kalenderår) debiteras full medlems-avgift för året. Avtal sägs enligt kontraktet upp före 31 aug, för att få insatsen återbetald före årsskiftet under innevarande verksamhetsår.

Välkommen till Ekängens båtklubb!

På den här hemsidan kan du se nyheter och fortlöpande information från Ekängens Båtklubb!