Håll ut - efter vinter kommer en ny sommar!

En mycket varm sommar med rekordtemperaturer har nu övergått i vintertid och fortsatt låga vattennivåer. Under vintern kommer styrelsen att hålla en dialog med kommunen hur vi kan hantera det låga vattenståndet i framtiden för vår hamn. Vi ber våra medlemmar om uthållighet - samtal pågår!

Muddring i hamnen?

Frågan om tillstånd att få muddra i hamnen har nu fått ett gensvar hos Länsstyrelsen, där en dialog nu är på väg att inledas. En avgörande fråga blir om vi behöver genomföra en MKB, en miljökonsekvensberedning, för att komma vidare i frågan. Fortsättning följer.

Bryggplatser lediga!

Det finns just nu flera båtplatser lediga ! Är du intresserad? Kontakta Erik Hörberg på batplats@ekangensbatklubb.se!

Smal vattenpest och lågt vattenstånd

Under sensommaren 2018 har den smala vattenpesten brett ut sig alltmer. Samtal med kommunen, länsstyrelsen och Tekniska verken har inletts under hösten för att komma tillrätta med problemen. Detta samtal har möjliggjorts efter ett initiativ från vår medlem Stefan Griph.

Efter vinter kommer vår!

Nu närmar sig vintern, då vi hoppas på många härliga dagar på isen med skridskor och skidor istället för båt!

Omförhandling arrendeavgift

Styrelsen har inlett en process för att förhandla med kommunen om att sänka den årliga arrendeavgiften. Ett första möte har nu hållits på Arrendenämnden och samtal pågår därefter med kommunens representanter. Fortsättning följer.

Välkommen till Ekängens båtklubb!

På den här hemsidan kan du se nyheter och fortlöpande information från Ekängens Båtklubb!