Fiskekort

För fiske i Roxen krävs fiskekort, vilket enklast köps online: http://www.ifiske.se

Allt fiske från bryggorna i hamnen är förbjudet!

Intäkterna från försäljning av fiskekort använder Roxens fiskevårdsområdesförening (FVOF) till att samordna fiskets bedrivande och fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen i Roxen och Motala ström.

Olovligt fiske, sk tjuvfiske, är ett brott som utreds av polis och åklagare och vanligtvis beivras med böter. Vid fällande dom kan tjuvfiskaren bli av med beslagtagen fiskeutrustning. Från och med 2011 får också fiskevårdsområdena ta ut en kontrollavgift av den som bryter mot de regler som utfärdats.