Arbetsbeskrivning

Att vara med i vår styrelse ska inte kännas betungande på något sätt. Vi har ett mycket effektivt och modernt sätt att arbeta. Dels genom att de arbetsmoment som skall utföras drivs i projektform där styrelsen tar en ledande roll snarare än den som ska utföra allt – vi engagerar alltså våra medlemmar – och genom att vi har moderna verktyg och rutiner för medlemshantering. Nämnvärt är att vi har för närvarande en extern konsult som gör vår bokföring.

Att vara med i styrelsen innebär rent praktiskt ca 1 möte varannan månad på ungefär 1 timme hemma hos någon i styrelsen i lugn och avslappnad miljö. Mellan dessa möten handlar det om korta insatser vid exempelvis försäljning av en båtplats. De närmaste åren befinner vi oss i en förvaltningsfas så större arbetsbelastning än så är det inte.

Nedan beskrivs det som förväntas av de olika rollerna:

Ordförande

Kallar till styrelsemöten och årsmötet samt ombesörjer övriga e-postutskick till klubbens medlemmar.

Kassör

Löpande avstämning med vår extern bokförare samt betalar de få räkningar som klubben har.

Sekreterare

För protokoll vid våra styrelsemöten.

Hamnfogde

Äger ansvar att inför arbetsdagarna koordinera ihop de resurser som behövs för aktuella insatser utöver oljning och montering bommar samt har löpande koll under säsongen om hamnens allmänna skick (och rapporterar eventuella behov till styrelsen för beslut). I dagsläget har hamnfogdarna inga krav på sig att delta på styrelsemöten.

Medlemsansvarig

Uppdaterar medlemsförändringar i vårt medlemssystem hos Svenska Båtunionen.

Båtplatsansvarig

Administrerar båtplatskartan, hemsidan samt Facebooksidan.