Skötsel av hamnen

För att vår fina hamn skall bevaras i farbart, fint skick är det av yttersta vikt att alla medlemmar bidrar till arbetet!

Varje båtplatsinnehavare ansvarar själv för sin bryggplats, även om den hyrs ut i andra hand.

Båtklubben arrangerar varje vår och höst arbetsdagar då vi gemensamt lyfter i och ut Y-bommar, klipper växtlighet och underhåller våra bryggor. Deltar man som båtplatsinnehavare vid en utav arbetsdagarna undviker man den avgift för utebliven arbetsplikt som klubben tar ut.

Varje enskild båtplatsinnehavare ansvarar sedan för att dennes båtplats är fri från näckrosor och annan växtlighet under säsongen. Denna yta omfattar hela vägen inifrån bryggan till mitten av hamnens farled, samma bredd som båtplatsen.

Hamnfogdarna äger uppgiften att se till att detta sköts och kan vid behov ställa krav på enskilda båtplatsinnehavare, alternativt att styrelsen kontaktar vederbörande vid behov.