Båtplatser

Inför denna säsong finns det några lediga båtplatser kvar i hamnen!

Vid intresse kontakta klubbens båtplatsansvarige på:

batplats@ekangensbatklubb.se

För att erhålla en båtplats i hamnen åläggs man betala ett lån till föreningen på 27 000:-, vilket återbetalas då man lämnar föreningen och ny medlem övertar ens plats. Därutöver åläggs man betala medlemsavgiften på 2000:-/år.

Möjlighet finns även att hyra en plats endast för en säsong, utan medlemskap i klubben samt med risk att mista sin plats efter en säsong. Detta kostar då 3400:-/år och medlemslån behöver ej erläggas.

Maxlängd på båt: 6,0m. Maxbredd: 2,2m