Medlemsavgift / Bomavgift

Medlemsavgiften för Ekängens båtklubb är 2300:-/kalenderår. Önskas ej medlemskap och båtplats, utan endast fritt få nyttja sjösättningsrampen under en säsong kostar det 650:-/år. Då erhålls även en plats i klubbens båtplatskö.

Den 30:e april varje år ska medlemsavgiften/bomavgiften vara inbetald för att man ska behålla sin plats i klubben eller båtplatskön.

Det är alltid båtplatsinnehavaren som är betalningsskyldig, oavsett om båtplatsen hyrs ut i andra hand.

Medlemsavgift/bomavgift betalas in till bankgiro 621-8515. Märk inbetalningen med namn och båtplatsnummer. Vid betalning av bomavgift skrivs ”bomavgift” och namn.

För att erhålla en båtplats i hamnen åläggs man betala ett lån till föreningen på 27 000:-, vilket återbetalas då man lämnar föreningen och ny medlem övertar ens plats. Därutöver åläggs man betala medlemsavgiften på 2300:-/år.

Önskas båtplats hyras endast för en säsong kostar det 3400:- och medlemslån behöver ej erläggas.

Bomkod erhålls via mail efter kvittens på erlagd medlemsavgift.

Vid pågående försäljningsärenden skall avgiften betalas av avgående medlem och det är upp till denne att komma överens med pågående medlem om eventuell ersättning, klubben hanterar ej detta.

För medlemsavgifter som inte betalas i tid tas dröjsmålsavgift ut!

Ordinarie medlem; >14 dagar: 100:- i förseningsavgift. >30 dagar: ytterligare 100:- i påminnelseavgift. Kömedlem; Stryks ur kön efter 30 dagar, om återinträde i kön önskas: 50:-

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap inför kommande verksamhetsår skall ske FÖRE årsskiftet. Insatslån återbetalas först då ny medlem inträder i klubben.

Avtal som sägs upp efter ingånget verksamhetsår (= kalenderår) debiteras full medlemsavgift för det året.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen skall alltid godkänna en andrahandsuthyrning av båtplats.

Meddela styrelsen via info@ekangensbatklubb.se vem som önskar hyra din plats i andra hand.

Andrahandsuthyrning är endast tillåten till ordinarie medlem eller kömedlem!