Medlemsavgift / Köavgift

Medlemsavgiften för Ekängens båtklubb är 2 000 kr och köavgiften 300 kr. Detta gäller per kalenderår. Läs mer om köavgiften här.

30:e april ska samtliga medlemsavgifter och köavgifter betalas. Det är alltid ägaren av båtplatsen som är skyldig att betala medlemskapet. Om det finns pågående försäljnings ärenden skall denna avgift betalas av den ”gamla” medlemmen. Det är upp till den gamla medlemmen att komma överens med den nya ägaren om eventuell ersättning för denna avgift.

För medlemsavgifter som inte betalas i tid kommer ärendet numera lämnas över till KreditHanterarna.

Vänligen betala beloppet till bankgiro 621-8515 senast den 30e april. Märk betalningen med namn, bryggplats samt e-postadress (kömedlemmar skriver ”kömedlem”).

Båtplatserna i hamnen hittar du på sidan Bryggplatser under fliken Medlemsinfo.

Bomkod får ni via mail efter kvittens på inbetalning av årsavgiften.