Kalendariet

Här framgår viktiga datum för vårt verksametsår.
Tänk på att det är den enskilde medlemens ansvar att hålla sig informerad om dessa moment och vad de innebär.
Se även info på hemsidans bildspel.

20140719_123317

Mars 2019

 • Årsmöte 11 mars kl 19.00 i St Martins kyrka. Motioner inlämnade före 11 febr.

April 2019

 • Vårens arbetsdag lörd 6 april kl 09.00
  Vi lägger i bommarna för säsongen, underhåller träbryggorna, krattar, klipper gräs och gör vår båthamn snygg inför båtsäsongen.
  Det är alltid den registrerade ägaren av båtplatsen som är skyldig att närvara eller ansvarar för att exempelvis andrahands uthyraren närvarar.
 • 30 april – Anmälan om önskemål om andrahandsuthyrningar (man ska inte nyttja sin plats) ska ha kommit in
 • Bryggplatsbytardage månd 8 april kl 19.00: Interna platsbyten sker,  och även tilldelning av båtplatser till nya medlemmar. För att kunna delta i platsbytet krävs att man är medlem, dvs har betalat in insatsen och har ett underskrivet avtal med klubben.
 • 30e april skall samtliga medlemsavgifter och köavgifter vara betalade. Det är alltid ägaren av båtplatsen som är skyldig att betala medlemskapet. Om det finns pågående försäljnings- ärenden skall avgiften betalas av den ”gamla” medlemmen, och sedan är det upp till den gamla medlemmen att komma överens med den nya ägaren om eventuell ersättning för denna avgift.

  Observera att om köavgiften inte är betald i tid medför det att man tappar sin plats i kön och vid försenad inbetalning hamnar man sist i kön.
  För medlemsavgifter som inte betalas i tid kommer ärendet numera lämnas över till KreditHanterarna.

Maj 2019

 • Eventuella andrahandsuthyrningar ska vara tilldelade.

Oktober 2019

 • Höstens arbetsdag
  Vi tar upp bommarna för säsongen och ställer i ordning båthamnen för vintern.
  Det är alltid den registrerade ägaren av båtplatsen som är skyldig att närvara eller ansvarar för att exempelvis andrahands uthyraren närvarar.