Kalendariet

Här framgår viktiga datum för vårt verksamhetsår.
Tänk på att det är den enskilde medlemmens ansvar att hålla sig informerad om dessa moment och vad de innebär.
Se även info på hemsidans bildspel eller vår Facebooksida.

Februari 2021

  • 12 februari – Sista datum för inlämnande av motioner till årsmötet. Motioner skickas till info@ekangensbatklubb.se

Mars 2021

  • Preliminärt 22 mars – Årsmöte kl 19:00. Plats meddelas senare.

April 2021

  • XX april – Vårens arbetsdag i hamnen kl 09:00

Vi lägger i bommarna för säsongen, underhåller träbryggorna, krattar, klipper gräs och gör vår båthamn snygg inför båtsäsongen.

Det är alltid den registrerade ägaren av båtplatsen som är skyldig att närvara eller ansvarar för att exempelvis andrahandshyraren närvarar.

  • XX april – Båtplatsbytardag i hamnen kl 20:00

Interna platsbyten sker,  och även tilldelning av båtplatser till nya medlemmar. För att kunna delta i platsbytet krävs att man är medlem, dvs har betalat in medlemslån och årsavgift samt har ett underskrivet avtal med klubben.

  • 30 april – Sista datum då medlemsavgiften ska vara båtklubben tillhanda.

Det är alltid ägaren av båtplatsen som är skyldig att betala medlemskapet. Om det finns pågående försäljningsärenden skall avgiften betalas av den ”gamla” medlemmen, och sedan är det upp till den gamla medlemmen att komma överens med den nya ägaren om eventuell ersättning för denna avgift. Betalas ej köavgiften i tid mister man sin plats i kön. För medlemsavgifter som ej betalas i tid påläggs en dröjsmålsavgift.

Oktober 2021

  • XX oktober – Höstens arbetsdag i hamnen kl 09:00

Vi tar upp bommarna för säsongen och ställer i ordning båthamnen för vintern.

Det är alltid den registrerade ägaren av båtplatsen som är skyldig att närvara eller ansvarar för att exempelvis andrahandshyraren närvarar.