Lite om klubben

Ekängens Båtklubb bildades 1989 för att få ordning på hanteringen av de få båtplatser som då redan fanns där hamnen nu ligger, d.v.s. nedanför Gulltorpsvägen i den södra delen av Ekängen. Linköpings kommun kontaktades och ett arrendeavtal skrevs.

I samband med att förskolan Ekorren planerades i början av 1990 talet avsåg kommunen att också planera för fler båtplatser, men då det blev bråttom att få förskolan färdig sköts planeringen av småbåtshamnen på framtiden. Arbetet fortsatte inom båtklubben och efter uppvaktningar tog kommunens tekniska nämnd 1996-97 ett beslut att detaljplan kunde upprättas för båthamnen. Omkring år 2000 blev det aktuellt med en europeisk Ramsarkonvention som gjorde hela västra Roxen till ett skyddat våtmarksområde. Detta gjorde att planeringen av småbåtshamnen återigen helt avstannade.

Under hela tiden har båtklubben administrerat en kö för de som är intresserade av en båtplats. Kön bestod fram till 2005 av ca 60 personer/familjer, då kömedlemmar uppvaktade båtklubbens styrelse och ville hjälpa till med att få kommunen att skynda på processen. Fram till 2010 har en arbetsgrupp bearbetat kommunen och länsstyrelsen för att möjliggöra en utbyggnad av småbåtshamnen. Efter flera års arbete står sedan juni 2010 den nya småbåtshamnen med 80 platser klar.