Arbetsbeskrivning

20140426_100103

Att vara med i vår styrelse ska inte kännas betyngande på något sätt. Vi har ett mycket effektivt och modernt sätt att arbeta. Dels genom att de arbetsmoment som skall utföras drivs i projektform där styrelsen tar en ledande roll snarare än den som ska utföra allt – vi engagera allstå våra medlemmar – och genom att vi har moderna verktyg och rutiner för medlemshantering. Nämnvärd är att vi har för närvarande en extern konsult som gör vår bokföring.

Att vara med i styrelsen innebär rent praktistk 1 möte varannan månad på ca 1 timme hemma hos ordförande i lugn och avslappnad miljö. Mellan dessa möten handlar det om korta insatser vid exempelvis försäljning av en båtplats. De närmaste åren befinner vi oss i en förvaltningsfas så större arbetsbelastning än så är det inte.

Nedan beskrivs det som förväntas av de olika rollerna.

Ordförande

Kallar till styrelsemöten, arbetar med uppdatering av webbplatsen, e-postutskick, inköp material till arbetsdagarna.

Vice ordförande

Organsierar arbetslagen i början av året och publicerar detta dokument på webbplatsen.

Kassör

Löpande avstämning med vår extern bokförare samt betalar de få räkningar som klubben har.

Medlemsansvarig

Uppdaterar medlemsförändringar i vårt medlemssystem hos Svenska Båtunionen.

Sekreterare

För protokoll för våra styrelsemöten.

Hamnfogd

Äger ansvar att inför arbetsdagarna koordinera ihop de resurser som behövs för aktuella insatser utöver oljning och montering bommar samt har löpande koll under säsongen om hamnens allmänna skick (och rapporterar eventuella behov till styrelsen för beslut). I dagsläget har hamnfogdarna inga krav på sig att delta på styrelsemöten.