Köstatus

För närvarande finns det lediga bryggplatser i Ekängens Båtklubb!

Vill du ha en båtplats? Eller vill du bara stå i kö för att nyttja rampen? För 300 kr per år (förutsatt att du bor i Ekängen) så står du både i kö och under denna tid har rätt att använda rampen. Information om betalning finns här.

Planskiss över hamnen och dess platser hittar du här:
ÖVERSIKT BRYGGPLATSER

Tänk på att det är alltid ert ansvar att se till att styrelsen har fått uppdaterade kontaktuppgifter, framför allt e-post till er. Vi kan tyvärr inte ta ansvar för inaktuella e-postadresser.

Vi påminner om att det är alltid ägaren av båtplatsen som ansvarar för att medlemskapet betalas.

Kontaktperson angående köstatus är Magnus Ericsson.
Magnus finns på mail: batplats@ekangensbatklubb.se