Fixardag 20/7

Home » Fixardag 20/7

Lördagen den 20 juli samlades ett glatt gäng för att röja sly, vass och näckrosor i och omkring båtplatserna. Ett roligt och ack så viktigt arbete som krävs för att hålla bryggplatserna farbara. Som alla medlemmar säkert redan vet åligger det varje medlem att hålla fritt från näckrosor och vass vid den egna bryggplatsen samt ut till mitten av hamnbassängen.

Tack vare att så många dök upp mitt i semestertider så blev mycket gjort i vår hamnbassäng. Stort tack till alla som kom!

Krattor, liar och röjsåg. Alla sätt är bra!
Ibland är det en fördel med låga vattennivåer.
Här är gänget som gjorde det!

Comments & Responses

Comments are closed.