Fiskekort

Följande text kommer från Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskekort

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFiskekort är ett tillstånd att sportfiska i ett visst vatten under vissa villkor. Det säljs vanligen för ett fiskevårdsområde av dess förening till fritidsfiskare. Normalt sett används intäkterna till att finansiera återplantering av fiskyngel, kalkning och andra vatten- och fiskevårdande åtgärder, men även till ekonomisk ersättning till ägarna av fiskerätten (markägare).

Traditionellt sett köps fiskekort direkt av markägaren eller via ombud, t. ex. en fiskebutik eller bensinmack. På senare år har de ”digitala fiskekorten” dykt upp, vilka köps på Internet eller via SMS.

Olovligt fiske, sk tjuvfiske, är ett brott som utreds av polis och åklagare och vanligtvis beivras med böter. Vid fällande dom kan tjuvfiskaren bli av med beslagtagen fiskeutrustning. Från och med 2011 får också fiskevårdsområdena ta ut en kontrollavgift av den som bryter mot de regler som utfärdats.

Här kan du enkelt köpa ett fiskekort online: http://www.ifiske.se/